Birds on Electrogrid

Informacinių stendų įrengimas (E1)

Yra būtina šviesti ir informuoti visuomenę apie tai kodėl reikia diegti elektros linijų apsaugos priemones, kurios mažina paukščių mirtingumą. Kitų šalių patirtis rodo, kad turėdama daugiau žinių visuomenė geriau supranta ir priima tokių priemonių diegimą. Todėl antraisiais–trečiaisiais projekto vykdymo metais projekto teritorijose, skirtingose Lietuvos vietose planuojama pastatyti aštuoniolika informacinių stendų. Informaciniai stendai bus statomi dažnai lankomose ir matomose vietovėse, kuriose bus įrengtos elektros linijų apsaugos priemonės, kurios didina laidų matomumą paukščiams.

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.