Birds on Electrogrid

Filmo sukūrimas (E2)

Bus sukurtas 15 min. trukmės filmas apie paukščių žūties ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų problemą, projekto taikomas priemones šiai problemai spręsti bei kitas įgyvendintas projekto veiklas. Įdomus ir estetiškas filmas bus skirtas plačiajai visuomenei, juo bus siekiama informuoti apie sprendžiamas problemas. Tai bus pirmasis profesionaliai parengtas filmas Lietuvoje apie paukščių žūties ant aukštos įtampos elektros laidų mažinimą. Ji bus platinamas skirtingoms interesų grupėms visoje šalyje.
Filmas bus lietuvių klaba su angliškais subtitrais. Filmas bus išleistas DVD formatu, taip pat bus paskelbtas projekto interneto svetainėje, jį ketinama transliuoti per nacionalinę televiziją.

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.