Birds on Electrogrid

Projekto veiklų monitoringas

Projekto pagrindinis partneris – Lietuvos ornitologų draugija (LOD). Ši organizacija yra atsakinga už viso projekto valdymą, veiklų koordinavimą, bendravimą su partneriais ir projekto finansuotojais.  Projekto partneris AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, bus atsakingas už praktinių gamtosauginių veiklų įgyvendinimą (veiklos C.1-C.4) ir už jų įgyvendinimą bus atskaitlinga pagrindiniam projekto partneriui – LOD. Projekto partneriai taip pasiskirstė veiklomis, kad už konkrečios vienos veiklos įgyvendinimą būtų atsakingas tik vienas partneris.
Tam, kad būtų užtikrintas efektyvus projekto valdymas, abejose partnerių organizacijose buvo paskirta po projekto koordinatorių, kuris atsakingas tiek už veiklų įgyvendinimą, tiek už jų administravimą. Už projektų finansų tvarkymą yra atsakingi projektų finansininkai abejose organizacijose.   
Projekto veiklų įgyvendinimą taip pat stebės Projekto priežiūros komitetas. Jo nariais bus abiejų partnerių atstovai, Aplinkos ministerijos atstovai, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atstovai, bei Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus AB LESTO atstovai. Projekto priežiūros komiteto susirinkimai vyks bent kartą metuose tam, kad aptarti projekto veiklų įgyvendinimo progresą, ar iškilusių projekto įgyvendinimo neaiškumų sprendimui. Esant būtinybei komitetas gali rinktis ir dažniau.

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.