Birds on Electrogrid

„After-Life“ apsaugos planas (F3)

 

Projekto pabaigoje bus parengtas taip vadinamas „After-Life“ veiklų ir komunikacijos tęstinumo planas. Šiame plane bus nusakyta, kaip projektui pasibaigus bus toliau dalinamasi ir platinami projekto pasiektais rezultatais ir sukaupta patirtimi, kaip bus plėtojamos projekto pradėtos veiklos, ypač, kaip bus užtikrinta, kad tinkamos paukščių apsaugos priemonės būtų taikomos aukštos įtampos elektros perdavimo tinkluose. Plane bus numatytos konkrečios veiklos, kurios turės būti tęsiamos projektui pasibaigus, kokios organizacijos ir institucijos jas vykdys ir kokiomis lėšomis bus vykdomos šios veiklos.

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.