Birds on Electrogrid

Projekto veiklos stebėsena (D1)

Šios projekto veiklos tikslas – stebėti ir sekti projekto veiklų įgyvendinimo pažangą. Tam, kad eitų objektyviai įsivertinti ar veiklos vykdomos sėkmingai, dar rengiant projekto paraišką buvo parinkti projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai. Ši, D.1, veikla yra nukreipta į projekto veiklų įgyvendinimo stebėseną.
O projekto poveikį biologinei įvairovei įvertinti padės taip vadinamas ex-ante ir post-ante monitoringas, kurio metu užfiksuojami situacijos pokyčiai prieš pradedant praktines projekto veiklas (C.1-C.4) ir veiklas įgyvendinus. Tai – D.2 veikla. Nors D.1 veikla ir glaudžiai susijusi su D.2veikla, tačiau čia stebimi skirtingi rodikliai, D.2 veiklos metu atliekamas mokslinis paukščių žūties elektros perdavimo linijose ir perėjimo sėkmingumo įvertinimas, jos rezultatai bus naudojami tam, kad įvertinti bendrą projekto sėkmę.

Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Projekto pradžia – 2014 m. birželis, planuojama pabaiga – 2018 m. liepa.